6. Каква е шумоизолацията на къщите?

Шумът бива основно въздушен (звуковите вълни се предават по въздух) и ударен. В една къща ударният шум се причинява основно от ходенето и случайни удари по стените.

Каменната вата, сложена в пакет от OSB, действа освен като топлоизолация, и като шумоизолация. Тя се залага срещу въздушния шум във всички стени. Всички вътрешни стени и подовата конструкция са отделени помежду си с еластични подложки. Те абсорбират звуковите вълни, движещи се по конструкцията, и спират разпространението им извън елемента, в който са причинени. [виж детайлите]

7. Защо се твърди, че сглобяемите къщи са екологични?

Това може да се каже за дървените сглобяеми къщи и със сигурност за къщите на Визофаб. Основните материали са масивно дърво и неговата производна ОSB, гипсови плоскости и каменна вата. Дървото е единственият 100% възобновяем източник и докато не бъде отсечено, то проивежда кислород. Ние ползваме дървесина от прибалтийските и скандинавските територии, добивана чрез контролирана сеч. Освен качествата на тази дървесина, не е за подценяване и фактът, че не сме причина за изсичане на български гори. Гипсът и каменната вата са произведени от естествени продукти, безвредни за човека. Къщите са много добре изолирани, което пести енергийни ресурси. Енергията при производство е основно електрическа и е много по-малко като количество в сравнение с монолитното строителство. Разходът на фосилни горива за м2 застроена площ е нищожен. Съдържанието на метал (който според някои изследвания се смята за противопоказен) в къщите е много малко, а ние имаме решение, с което да го намалим още повече. По тази причина избягваме металните керемиди, обшивки и металосъдържащите мембрани (основно с алуминиево покритие).

Тези и много други факти ни позволяват да твърдим, че къщите ни са екологични и безвредни.

Въпроси и отговори

Задайте Вашият въпрос на имейл

info(at)visofab.com