3. Сглобяемостта води ли до проблеми при експлоатацията и нарушаване на цялостта в дългосрочен аспект? Трайни ли са сглобяемите къщи?

Съединенията са проектирани и подсигурени за много дълъг период от време. Здравината по нищо не отстъпва на строителството по други методи.

За осигуряване на необходимото качество използваме специално проектирани за сглобяеми къщи шведски уплътнители. Те гарантират необходимата въздухоплътност и шумоизолация на сглобките.

Животът на една сглобяема къща с правилно конструирани и изпълнени детайли надхвърля 50 години. Добре е след този срок да се направи ревизия на дървените конструкци и стените, за да сте сигурни, че всичко е наред и ще функционира поне още толкова.

4. Какъв трябва да е фундаментът и кой го изпълнява?

Високата прецизност на изпълнение изисква и по-точно изпълнение на фундамента.

Той се проектира от наши специалисти и строителството му може да се организира от нас.

Ако клиентът желае да го изпълнява сам, трябва да знае, че при отклонения, по-големи от допустимите за системата, ние можем да откажем монтажа, докато не се коригират проблемите.

5. Какви са топлоизолационните качества на къщите?

Структурата на дървените стени позволява да се слага голямо количество ефективна топлоизолация, без да стават прекалено дебели.

Като стандарт залагаме 160 мм каменна вата. Благодарение на нея коефициентът на топлопреминаване за стените е U=0.30w/m2k. Това покрива завишените изисквания, въведени през 2010 г. (U=0.35) . Конструкцията на стените ни позволява полагането на допълнителни минимум 4 см. Това, заедно с някои други допълнения, може лесно да направи къщата енергиен клас А.

Въпроси и отговори

Задайте Вашият въпрос на имейл

info(at)visofab.com