ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

  • Слагаме минимум 160 мм каменна вата. Това ни подсигурява коефициент на топлопреминаване на стената U=0.30w/m2.k ( за справка – стандартен тухлен зид от 250мм тухла четворка с 80мм XPS изолация осигурява коефициент U=0.35w/m2.k ). Има опция в стените да се сложат допълнителни 40 мм каменна вата за още по-добра изолираща способност (коефициентът в този случай става U=0.23w/m2.k ).
  • Ватата, която ползваме, е Rockwool или Geolan, които имат сертификат за БИО-Разградимост и не съдържат вредни за човека и околната среда съставки.
  • Заради добрата топлоизолация се постига много добра енергийна ефективност за нашите къщи, т.е. по - малко разход на енергия за отопление през зимния сезон и охлаждане през летния, а това от своя страна спомага за намаляването на количествата замърсители, изхвърляни в атмосферата (спад на емисиите на CO2, SO2 и др. при изгарянето на изкопаеми горива)
  • Каменната вата се изработва от вулканична скала, която не е ценен природен продукт и се произвежда от природата ежегодно в резултат на вулканична и тектонична дейност в земната кора. Ватата, която използваме в къщите „Визофаб”, е биологично разградим продукт, безвреден за човека и околната среда и устойчив във времето.