КОНСТРУКЦИЯ

  • Цялата конструкцията на къщите „Визофаб” е изградена с немска конструктивна дървесина, отговаряща на KVH® стандарта. Този стандарт ни гарантира определена влажност, механични и геометрични характеристики на дървесината. Използва се в строителството на дървени конструкции в Германия, Австрия и др. европейски страни. Прочетете повече за изискванията на стандарта KVH към дървения материал от официалната страница на стандарта.
  • Тази дървесина се добива само чрез т.нар. контролирана сеч. Зоните за добив на дървесина по метода на контролираната сеч не засягат райони с високи консервационни стойности (райони с високо екологични и социални стойности) като по този начин се запазва биологичното равновесие в природата. Дървесината е със 100% гарантиран произход , т.е не се добива по нелегален и неприемлив начин. Производителите на KVH дървесината подкрепят сертификатите за горите навсякъде, където оперират: управление на околната среда ISO 14001, проследяване на дървесината (Chain-of-Custody), управление на горското стопанство (FSC и PEFC) и др. Прочетете повече за сертификатите.