За контакт

"ВИЗОФАБ ООД"

София 1504
бул. "Г.М.Димитров" 24

e-mail:
уебсайт: http://www.visofab.com

 

+359 886 630 864
арх. Арсени Ботушаров
Управител

 

+359 898 339 323
арх. Александър Ангелов
Управител