Подов панел

  • Всички носещи греди в подовия панел са изпълнени с немско конструктивно дърво, отговарящо на KVH® стандарта (прочетете повече за KVH® стандарта).
  • Подовата конструкция на втория етаж е изградена на принципа на т.нар. плаващ под, което осигурява защита от ударен шум. Подовата настилка е отделена от гредореда посредством меки подложки от EPDM профили, абсорбиращи звуковите вълни, разпространяващи се по конструкцията. Във всички преградни стени и пода е заложена 80 мм каменна вата за защита от въздушния шум.
  • За да подсигурим по-висока степен на пожароустойчивост, закрепваме тавана от гипсокартон към допълнителни бичмета, а не директно към носещата конструкция. Така се образува въздушна кухина преди носещите греди (без директен контакт). Закрепването към бичметата е през допълнителна ивица от гипсофазер (в зоната на контакт имаме 2 слоя гипс).
  • За повече информация относно използваните материали посетете страницата Материали.
Детайл Подов панел