Покривен панел

  • Всички носещи греди в покривния панел са изпълнени с немско конструктивно дърво, отговарящо на KVH® стандарта (прочетете повече за KVH® стандарта).
  • В покривния панел залагаме 20 см топлоизолация от каменна вата като стандартно изпълнение за всяка една наша къща. Коефициентът на топлопреминаване на покривния панел е 0.23W/m².K (за справка 25 см тухлен зид с 8 см топлоизолация има коефициент 0.35W/m².K)
  • Оставяме вентилируема кухина между паропропускливата, водоотвеждаща мембрана и завършващия слой (битумни или фиброциментови керемиди), която осигурява безпрепятствено излизане на парите.
  • Всички вентилиращи отвори са защитени срещу насекоми с профил от перфориран алуминий с диаметър на отвора ф=2мм.
  • За повече информация относно използваните материали посетете страницата Материали.
Детайл Покривен панел