Фасаден панел

  • Конструкцията в стенния панел е изпълнена с немско конструктивно дърво, отговарящо на KVH® стандарта (прочетете повече за KVH® стандарта).
  • Залагаме 16 см топлоизолация от каменна вата като стандартно изпълнение за всяка една наша къща. Коефициентът на топлопреминаване на стенния панел е 0.30W/m².K (за справка 25см тухлен зид с 8см топлоизолация има коефициент 0.35W/m².K). Има опция за поставяне на допълнителни 4 см каменна вата, като по този начин коефициентът на стената става 0.23W/m².K.
  • Фасадата е вентилируема. Принципът на тази фасада се базира на отделянето на фасадната плоскост от топлоизолацията. Така се обособява кухина, която обменя свободно въздух с околната среда (вентилира се). Пари от вътрешността на къщата достигат до пароконтролиращата мембрана , като по-голямата част от тях се спират от нея. Останалите преминават през ватата и водоотвеждащата мембрана (която има голяма степен на паропропускливост) и попадат във вентилируемата кухина, където се изпаряват.
  • При валеж водата са стича по външната страна на фасадата, а ограниченото количество вода, влязла през фугите, се стича по задната повърхност на фасадната плоскост. След спиране на валежа, благодарение на вентилацията, фасадата изсъхва.
  • През лятото слънцето нагрява фасадата и въздушния слой зад нея. Получава се движение на загретия въздух нагоре и навън през вентилационните отвори. Така следващите слоеве се предпазват от прегряване, което в комбинация с топлоизолацията държи помещенията хладни.
  • Всички вентилиращи отвори са защитени с профил от перфориран алуминий с диаметър на отвора ф=2мм. Така се предотвратява достъпът на насекоми до кухината, която се намира зад фасадната плоскост и пред топлоизолацията.
  • За повече информация относно използваните материали посетете страницата Материали.
Детайл Фасаден панел 1

Детайл Фасаден панел 2